Havuz İnşaatı

Havuz Yeri Tespiti Müşterimizin havuzun yapılasını istediği yer görülür ve talepler dinlenerek uygun olup olmadığına karar verilir. Mimari Proje Çizimi Yerin tespitinden sonra mimari proje hazırlanır, ardından proje onay işlemi yapılır. Kazım İşlemi ve Grobeton Atımı Havuzun yeri kazılır ve hafriyat atılır. Toprağın üzerine 8-10 cm kalınlığında Grobeton olarak adlandırılan çalışma betonu atılır. Kalıplama ve [...]

Spa & Wellness

SPA & WELLNESS Tanımı ve Uygulama Alanları Latince kelimelerinin kısaltması olan SPA, “Sudan Gelen Sağlık” anlamına gelmekte olup Romalılardan bugüne kadar uygulanan su terapilerine verilen isim… Her türlü su ve çamur uygulaması SPA kapsamına giriyor. Kelime anlamından daha geniş bir kapsama sahip olan SPA, günümüzde yalnızca su ve çamur terapilerini değil; sıcak su havuzu, çeşitli [...]

Sauna Yapımı

Sauna Yapımı Sauna projeleri, havuz projelerine göre daha özel projelerdir. Kişisel zevk ve tercihler ön plandadır. (Müşterinin soğuk kış günlerinde rahatlamak için kullanabilecekleri bir saunaya sahip olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.) Soğuk kış günlerinde rahatlamak için kullanılabilecek bir saunaya sahip olunmasını hedefliyoruz. Serin bir günde ısınmanın keyfini çıkarırken saunanın sunacağı konforu keşfedebilirsiniz. Sauna Tasarımı Evinizde bulunan alanları [...]

Havuz Bakımı

Doğru ve Etkin Havuz Bakımı Nasıl Yapılır? İnsan sağlığı açısından en önemli konulardan biri havuz bakımıdır. Olası enfeksiyon, alerji ve bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için havuz bakımının doğru ve etkin bir şekilde yapılması gerekir. Bu da havuz temizliğinin profesyonelce ve doğru sıralamayla yaparak elde edilebilir. Bu nedenle havuz bakımının kulaktan dolma bilgilerle profesyonel destek almadan yapılması [...]

Havuz Isıtma

[accordion accor="%5B%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%22%2C%22des%22%3A%22THPG%20Serisi%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1%20%208%2C5%20KW%2FH%20Is%C4%B1tma%20kapasitesi%20ile%2045%20KW%2FH%20Is%C4%B1tma%20Kapasitesi%5Cnaral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20tek%20devreli%2C%2045%20KW%2FH%20ile%2090%20KW%2FH%20Kapasite%20aral%C4%B1nda%20%C3%A7ift%20devreli%20olarak%20imal%20edilen%20T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6rl%C3%BC%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20modellerimizdir.%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn%5CnTitanyum%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20gruplar%C4%B1m%C4%B1z%20Havadan%20Suya%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20%C3%BCr%C3%BCnlerimiz%20olup%20y%C3%BCzme%20havuzu%2C%20%C5%9Fok%20tedavi%20havuzu%20ve%20deniz%20suyu%20Is%C4%B1tma%20ve%20So%C4%9Futma%20uygulamalar%C4%B1nda%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1m%C4%B1zda%20T%C4%B0TANYUM%20S%26T%20(Shell%20and%20Tube)%20tip%20e%C5%9Fanj%C3%B6r%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnTitanyum%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20Gruplar%C4%B1m%C4%B1zda%20kullan%C4%B1lan%20T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%20di%C4%9Fer%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1ndan%20farkl%C4%B1%20olarak%20S%26T%20(Shell%20and%20Tube)%20tip%20e%C5%9Fanj%C3%B6rd%C3%BCr.%20Di%C4%9Fer%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1nda%20kullan%C4%B1lan%20Coaxial%20Tip%20E%C5%9Fanj%C3%B6rden%5Cnfarkl%C4%B1%20olarak%20Y%C3%BCksek%20Is%C4%B1%20Transfer%20y%C3%BCzey%20alan%C4%B1na%20ve%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20bas%C4%B1n%C3%A7%20kay%C4%B1plar%C4%B1na%20sahip%20olan%20T%C4%B0TANYUM%20S%26T%20E%C5%9Fanj%C3%B6rlerimiz%20sayesinde%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20su%20ak%C4%B1%C5%9F%20miktarlar%C4%B1nda%20dahi%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20kondenzasyon%20bas%C4%B1nc%C4%B1nda%20y%C3%BCksek%20kapasiteler%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaktad%C4%B1r.%20Bunun%20neticesinde%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20enerji%20sarfiyat%C4%B1%20ile%20%C4%B1s%C4%B1tma%20yap%C4%B1labilmektedir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%20%5CnTitanyum%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20Gruplar%C4%B1m%C4%B1zda%20kullan%C4%B1lan%20Evaporat%C3%B6rler%20Bak%C4%B1r%20Borulu%20Al%C3%BCm%C3%BCnyum%20kanatl%C4%B1%20olup%20korozif%20etkenlere%20kar%C5%9F%C4%B1%20Epoksi%20boyal%C4%B1d%C4%B1r.%20Y%C3%BCksek%20%C4%B1s%C4%B1%20transfer%20y%C3%BCzey%20alan%C4%B1na%20sahip%20evaporat%C3%B6rlerimiz%20sayesinde%20Titanyum%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1m%C4%B1z%205%20C%C2%BA%20d%C4%B1%C5%9F%20ortam%20s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20kadar%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fabilmektedir.%20M%C3%BC%C5%9Fteri%20talebi%20do%C4%9Frultusunda%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20s%C4%B1cakl%C4%B1klar%20i%C3%A7in%20%C3%BCretim%20portf%C3%B6y%C3%BCm%C3%BCzde%20opsiyonel%20se%C3%A7eneklerimiz%20bulunmaktad%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%20%5CnGruplar%C4%B1m%C4%B1z%20fabrikam%C4%B1zda%20kapasite%20tablosunda%20belirtilen%20de%C4%9Ferleri%20verecek%20%C5%9Fekilde%20imal%20edilerek%20gerekli%20testler%20yap%C4%B1larak%2C%20kablo%2C%20boru%20ba%C4%9Flant%C4%B1lar%C4%B1%2C%20gaz%20ve%20ya%C4%9F%20%C5%9Farjlar%C4%B1%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olarak%20yerine%20yerle%C5%9Ftirilmeye%20haz%C4%B1r%20halde%20teslim%20edilirler.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1%20Kullan%C4%B1m%20Alanlar%C4%B1%22%2C%22des%22%3A%22-Y%C3%BCzme%20Havuzlar%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn-%C5%9Eok%20Havuzlar%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn-Deniz%20Suyu%20Is%C4%B1tma%20Sistemleri%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20%C3%96zellikleri%22%2C%22des%22%3A%22THPG%20Serisi%20Havadan%20Suya%20Titanyum%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20%C3%96zellikleri%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-PLC%20Kontrol%20Cihaz%C4%B1%20ile%20Hassas%20S%C4%B1cakl%C4%B1k%20Kontrol%C3%BC%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-PLC%20Kontyrol%20cihaz%C4%B1%20ile%20t%C3%BCm%20kompres%C3%B6r%20ve%20pompalar%C4%B1n%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20saatlerinin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmesi%2C%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ar%C4%B1za%20kodlamalar%C4%B1n%C4%B1n%20ekranda%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmesi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ar%C4%B1zalar%20i%C3%A7in%20ge%C3%A7mi%C5%9Fe%20dayal%C4%B1%20ar%C4%B1za%20kayd%C4%B1n%C4%B1n%20tutulmas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ara%20Ba%C4%9Flant%C4%B1%20mod%C3%BCl%C3%BC%20ile%20uzak%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20olana%C4%9F%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Vakum%20Hatt%C4%B1%20Emi%C5%9F%20Vanas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Vakum%20Hatt%C4%B1%20Absorberi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Presyon%20Hatt%C4%B1%20Vanas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Presyon%20Hatt%C4%B1%20Absorberi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-(-5%20C%20%C2%BA)%20D%C4%B1%C5%9F%20Ortam%20S%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20kadar%20Is%C4%B1tma%20Fonksiyonunun%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Gaz%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20g%C3%B6zlenebilmesi%20i%C3%A7in%20g%C3%B6zetleme%20cam%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Al%C3%A7ak%20bas%C4%B1n%C3%A7%20gaz%20manometresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Y%C3%BCksek%20bas%C4%B1n%C3%A7%20gaz%20manometresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Karter%20Is%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Antifreez%20Is%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%20(Donma%20Is%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1)%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Her%20so%C4%9Futma%20devresi%20i%C3%A7in%20ayr%C4%B1%20so%C4%9Futma%20elemanlar%C4%B1%20ve%20koruma%20devreleri%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Gaz%20devresi%20i%C3%A7in%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirilebilir%20kartu%C5%9F%20filtre%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Manuel%20resetli%20al%C3%A7ak%20bas%C4%B1n%C3%A7%20otomati%C4%9Fi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Manuel%20resetli%20y%C3%BCksek%20bas%C4%B1n%C3%A7%20otomati%C4%9Fi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kondenser%20Fan%C4%B1%20A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20Ak%C4%B1m%20Korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20Ak%C4%B1m%20Korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Termist%C3%B6r%20Koruma%20Devresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Y%C3%BCksek%20Gaz%20%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20S%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Termostatik%20Ekspansion%20Valf%20%20(Danfoss%20Marka)%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Dijital%20Faz%20S%C4%B1ral%C4%B1%2Cd%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20voltaj%20ve%20y%C3%BCksek%20voltaj%20korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Receiver%20(Likit%20Deposu)%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Flow%20switch%20Sika%20marka%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Donma%20termostat%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Shell%20And%20Tube%20Tip%20T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Y%C3%BCzey%20artt%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20epoksi%20boyal%C4%B1%20Evaporat%C3%B6r%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kondenser%20i%C3%A7in%20metal%20hava%20filtresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Galvanize%20%C3%A7elik%20g%C3%B6vde%20f%C4%B1r%C4%B1nlanm%C4%B1%C5%9F%20toz%20polyester%20boyama%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Cihaz%20d%C4%B1%C5%9F%20ortam%20kurulumu%20i%C3%A7in%20uygun%20%C5%9Fekilde%20izole%20edilmi%C5%9Ftir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ana%20Karkas%201%2C5%20mm%20ve%202%20mm%20kal%C4%B1nl%C4%B1k%20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20galvanize%20sactan%20%C3%A7elik%20per%C3%A7in%2C%20krom%20c%C4%B1vata%20ve%20somunlar%20ile%20imal%20edilmi%C5%9Ftir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20Komponentleri%22%2C%22des%22%3A%22Chiller%20Gruplar%C4%B1m%C4%B1zda%20Scroll%20tip%20y%C3%BCksek%20verimli%20kompres%C3%B6rler%20kullan%C4%B1l%C4%B1r.Kullan%C4%B1lan%20kompres%C3%B6rler%20y%C3%BCksek%20C.O.P.%20De%C4%9Ferleri%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaktad%C4%B1r.Chiller%20gruplar%C4%B1nda%20kompres%C3%B6rler%20bir%20veya%20iki%20adet%20bulunmakta%20olup%20her%20bir%20kompres%C3%B6r%C3%BCn%20so%C4%9Futma%20devresi%20birbirinden%20ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zd%C4%B1r.Kompres%C3%B6rlerde%20emi%C5%9F%20ve%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%20vanas%C4%B1%2Ckarter%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%2C%20entegre%20check%20valf%20ve%20bas%C4%B1n%C3%A7%20emniyet%20vanas%C4%B1%2Cya%C4%9F%20g%C3%B6zetleme%20cam%C4%B1%20ve%20ya%C4%9F%20filtresi%20bulunmaktad%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnEvaporat%C3%B6r%20bataryalar%C4%B1%20bak%C4%B1r%20borulu%20al%C3%BCminyum%20kanatl%C4%B1%20olup%20bak%C4%B1r%20borular%203%2F8%5C%22%2025*22%20mm%20kal%C4%B1p%20kullan%C4%B1larak%20imal%20edilmi%C5%9F%20olup%20k%C4%B1%C5%9F%20aylar%C4%B1nda%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F%C3%BCnden%20dolay%C4%B1%20verimlili%C4%9Fi%20korumak%20i%C3%A7in%20y%C3%BCzey%20artt%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%2Ckorozif%20etkilere%20kar%C5%9F%C4%B1%20epoksi%20ile%20boyanm%C4%B1%C5%9F%20olup%20darbelere%20kar%C5%9F%C4%B1%20kuvvetlendirilmi%C5%9F%20g%C3%B6vdeye%20monoblok%20olarak%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20ve%20metal%20hava%20perdesi%20ile%20al%C3%BCminyum%20lameller%20korunmu%C5%9Ftur.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnFan%20Motorlar%C4%B1%20Axial%20Tip%20olup%20grup%20i%C3%A7erisinde%20yaz%20aylar%C4%B1ndaki%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20art%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20k%C4%B1%C5%9F%20aylar%C4%B1ndaki%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BCnden%20kaynakl%C4%B1%20kapasite%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BCn%C3%BCn%20olu%C5%9Fmamas%C4%B1%20i%C3%A7in%20fan%20h%C4%B1z%20reg%C3%BClat%C3%B6r%C3%BC%20kullan%C4%B1larak%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Flard%C4%B1r.%20Fanlar%20inverter%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmakta%20ve%20sistem%20ihtiyac%C4%B1na%20g%C3%B6re%20g%C3%BC%C3%A7%20harcamaktad%C4%B1r.Fan%20motorlar%C4%B1%20i%C3%A7in%20kullan%C4%B1lan%20inverterlar%20Johnson%20Control%20markad%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnSu%20devresinde%20kullan%C4%B1lan%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%20Shell%20and%20Tube%20T%C4%B0TANYUM'dur.%2010%20Bar%20bas%C4%B1nca%20dayan%C4%B1kl%C4%B1%20PVC%20malzemeden%20yap%C4%B1lmakta%20olup%20Gaz%20devresinde%20bulunan%20Materyal%20%2599%2C8%20safl%C4%B1kta%20T%C4%B0TANYUM%20boru%20demedidir.T%C3%BCrb%C3%BClans%20perdeleri%204mm%20kal%C4%B1nl%C4%B1kta%20Polietilen%20levhadan%20olu%C5%9Fmaktad%C4%B1r.T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%C3%BCn%20Su%20taraf%C4%B1%206%20Bar%2Cgaz%20devresi%20taraf%C4%B1%2030%20Bar%20bas%C4%B1n%C3%A7ta%20test%20edilmektedir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnCihaz%20karkas%C4%B1%201%2C5%20ve%202%20mm%20kal%C4%B1nl%C4%B1kta%20galvanize%20%C3%A7elikten%20paslanmaz%20c%C4%B1vata%20ve%20somunlarla%20mesnetleme%20par%C3%A7alar%C4%B1%20ile%20kuvvetlendirilmi%C5%9F%20olup%2Celektro%20statik%20polyester%20toz%20boya%20ile%20boyanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.Karkas%20d%C4%B1%C5%9F%20ortamda%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaya%20uygun%20izole%20edilmi%C5%9Ftir.Ayn%C4%B1%20zamanda%20nakliye%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20darbelerden%20etkilenmemesi%20ilave%20desteklerle%20ana%20g%C3%B6vde%20tam%20olarak%20sa%C4%9Flamla%C5%9Ft%C4%B1rlm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.T%C3%BCm%20bu%20i%C5%9Flemler%20yap%C4%B1l%C4%B1rken%20servis%20bak%C4%B1m%20kolayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%B6n%20planda%20tutulmu%C5%9Ftur.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnElektrik%20panosu%20tam%20izoleli%20olarak%20imal%20edilmi%C5%9F%20olup%20i%C3%A7erisinde%20sigortal%C4%B1%20mekanik%20y%C3%BCk%20kesici%2Ctermik%20manyetk%20koruma%20%C5%9Falterlerini%2C%20kompres%C3%B6r%20kontakt%C3%B6rlerini%2Cfan%20motorlar%C4%B1%20i%C3%A7in%20inverter%20devrelerini%2C%20PLC%20kontrol%20devresini%20Koruma%20r%C3%B6lelerini%20bar%C4%B1nd%C4%B1rmaktad%C4%B1r.%20G%C3%BC%C3%A7%20ve%20kumanda%20devresinde%20Scheneider%20marka%20r%C3%B6leler%2Ckontakt%C3%B6rler%20ve%20koruma%20%C5%9Falterleri%2CFanlar%20i%C3%A7in%20Johnson%20Control%20marka%20inverter%20kullan%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnPLC%20kontrol%20cihaz%C4%B1%20D%C4%B0XELL%20IC200D%20Modeli%20kullan%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olup%20sistem%20i%C3%A7in%20gerekli%20olan%3B%20Kapasite%20kontrolleri%2Ckompres%C3%B6rler%20i%C3%A7in%20e%C5%9Fit%20ya%C5%9Fland%C4%B1rmal%C4%B1%20program%2Cs%C4%B1cakl%C4%B1k%20ve%20bas%C4%B1n%C3%A7%20de%C4%9Ferlerinin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmesi%20bas%C4%B1n%C3%A7%20ve%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20sens%C3%B6rlerinin%20kalibrasyonlar%C4%B1n%C4%B1n%20ayarlanmas%C4%B1%2Car%C4%B1za%20parametrelerinin%20g%C3%B6r%C3%BClmesi%2Ckompres%C3%B6r%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20saatleri%20ve%20saatteki%20kalk%C4%B1%C5%9F%20say%C4%B1s%C4%B1%20gibi%20t%C3%BCm%20fonksiyonlar%C4%B1%20i%C3%A7ermektedir.Ayn%C4%B1%20zamanda%20defrost%20ve%20defrost%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1%20PLC%20%C3%BCzerinden%20kontrol%20edilmektedir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnIs%C4%B1%20Pompas%C4%B1nda%20Termostatik%20Expansion%20Valf%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20Bu%20valf%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1n%C4%B1n%20de%C4%9Fi%C5%9Fken%20%C4%B1s%C4%B1l%20y%C3%BCklere%20kar%C5%9F%C4%B1%20%2568%20kapasite%20ile%20%25105%20kapasite%20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmay%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak%20%C5%9Fekilde%20yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Bu%20sayede%20de%C4%9Fi%C5%9Fik%20hava%20s%C4%B1cakl%C4%B1klar%C4%B1%20ve%20su%20s%C4%B1cakl%C4%B1klar%C4%B1nda%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20Is%C4%B1tma%20i%C5%9Flemini%20maximum%20COP%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnIs%C4%B1%20pomps%C4%B1nda%20kullan%C4%B1lan%20Kompakt%20receiver%20sayesinde%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%20hatt%C4%B1nda%20bulunan%20so%C4%9Fuk%20gaz%20ile%20likit%20hatt%C4%B1nda%20bulunan%20s%C4%B1cak%20ak%C4%B1%C5%9Fkan%C4%B1n%20%C4%B1s%C4%B1%20transferi%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilerek%20Subcooling%20ile%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1n%C4%B1n%20verimlili%C4%9Fi%20artt%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olur.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%22%7D%5D"] Havuz Isı Pompası Bağlantı Şeması Isı Pompası Hidrolik Bağlantı Şeması 1- Soğuk Hava Çıkışı 2- Fan Üfleme-Bitki örtüsü arası mesafe 4-5 mt. 3- Isı Pompası 4- 0,50 mt. 5- Su Şartlandırıcı (U.V. Cihazı) 6- Pompa 7- Filtre 8- Pompa Emiş Hattı 9- Pompa Basış Hattı 10- Sıcak Hava Girişi 11- By-pass Havuz Isı [...]

Havuz Tadilatı

Havuz Sistemi Değişikliği Mevcut Lineer veya Skimmerli havuzları, betonarme taşmalı havuza çevirme işlemi yapılır. Mozaik Değişimi Havuz içi mozaiklerinde eskiyen veya yıpranan mozaiklerin değişimi yapılır. Traverten Mermer Değişimi Mevcut küpeşte mermer yerine, kaymaz traverten mermer değişikliği yapılır. Altyapı Analizi Mevcut havuzdaki altyapısal sorunların tespiti ve onarım işlemi yapılır. Su Kaçağı Tespiti Havuzdaki olası su kaçağı [...]
Call Now ButtonBizi Arayın
Whatsapp
Whatsapp