[accordion accor=”%5B%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%22%2C%22des%22%3A%22THPG%20Serisi%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1%20%208%2C5%20KW%2FH%20Is%C4%B1tma%20kapasitesi%20ile%2045%20KW%2FH%20Is%C4%B1tma%20Kapasitesi%5Cnaral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20tek%20devreli%2C%2045%20KW%2FH%20ile%2090%20KW%2FH%20Kapasite%20aral%C4%B1nda%20%C3%A7ift%20devreli%20olarak%20imal%20edilen%20T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6rl%C3%BC%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20modellerimizdir.%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn%5CnTitanyum%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20gruplar%C4%B1m%C4%B1z%20Havadan%20Suya%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20%C3%BCr%C3%BCnlerimiz%20olup%20y%C3%BCzme%20havuzu%2C%20%C5%9Fok%20tedavi%20havuzu%20ve%20deniz%20suyu%20Is%C4%B1tma%20ve%20So%C4%9Futma%20uygulamalar%C4%B1nda%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1m%C4%B1zda%20T%C4%B0TANYUM%20S%26T%20(Shell%20and%20Tube)%20tip%20e%C5%9Fanj%C3%B6r%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnTitanyum%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20Gruplar%C4%B1m%C4%B1zda%20kullan%C4%B1lan%20T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%20di%C4%9Fer%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1ndan%20farkl%C4%B1%20olarak%20S%26T%20(Shell%20and%20Tube)%20tip%20e%C5%9Fanj%C3%B6rd%C3%BCr.%20Di%C4%9Fer%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1nda%20kullan%C4%B1lan%20Coaxial%20Tip%20E%C5%9Fanj%C3%B6rden%5Cnfarkl%C4%B1%20olarak%20Y%C3%BCksek%20Is%C4%B1%20Transfer%20y%C3%BCzey%20alan%C4%B1na%20ve%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20bas%C4%B1n%C3%A7%20kay%C4%B1plar%C4%B1na%20sahip%20olan%20T%C4%B0TANYUM%20S%26T%20E%C5%9Fanj%C3%B6rlerimiz%20sayesinde%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20su%20ak%C4%B1%C5%9F%20miktarlar%C4%B1nda%20dahi%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20kondenzasyon%20bas%C4%B1nc%C4%B1nda%20y%C3%BCksek%20kapasiteler%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaktad%C4%B1r.%20Bunun%20neticesinde%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20enerji%20sarfiyat%C4%B1%20ile%20%C4%B1s%C4%B1tma%20yap%C4%B1labilmektedir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%20%5CnTitanyum%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1%20Gruplar%C4%B1m%C4%B1zda%20kullan%C4%B1lan%20Evaporat%C3%B6rler%20Bak%C4%B1r%20Borulu%20Al%C3%BCm%C3%BCnyum%20kanatl%C4%B1%20olup%20korozif%20etkenlere%20kar%C5%9F%C4%B1%20Epoksi%20boyal%C4%B1d%C4%B1r.%20Y%C3%BCksek%20%C4%B1s%C4%B1%20transfer%20y%C3%BCzey%20alan%C4%B1na%20sahip%20evaporat%C3%B6rlerimiz%20sayesinde%20Titanyum%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1m%C4%B1z%205%20C%C2%BA%20d%C4%B1%C5%9F%20ortam%20s%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20kadar%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fabilmektedir.%20M%C3%BC%C5%9Fteri%20talebi%20do%C4%9Frultusunda%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20s%C4%B1cakl%C4%B1klar%20i%C3%A7in%20%C3%BCretim%20portf%C3%B6y%C3%BCm%C3%BCzde%20opsiyonel%20se%C3%A7eneklerimiz%20bulunmaktad%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%20%5CnGruplar%C4%B1m%C4%B1z%20fabrikam%C4%B1zda%20kapasite%20tablosunda%20belirtilen%20de%C4%9Ferleri%20verecek%20%C5%9Fekilde%20imal%20edilerek%20gerekli%20testler%20yap%C4%B1larak%2C%20kablo%2C%20boru%20ba%C4%9Flant%C4%B1lar%C4%B1%2C%20gaz%20ve%20ya%C4%9F%20%C5%9Farjlar%C4%B1%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olarak%20yerine%20yerle%C5%9Ftirilmeye%20haz%C4%B1r%20halde%20teslim%20edilirler.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompalar%C4%B1%20Kullan%C4%B1m%20Alanlar%C4%B1%22%2C%22des%22%3A%22-Y%C3%BCzme%20Havuzlar%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn-%C5%9Eok%20Havuzlar%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn-Deniz%20Suyu%20Is%C4%B1tma%20Sistemleri%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20%C3%96zellikleri%22%2C%22des%22%3A%22THPG%20Serisi%20Havadan%20Suya%20Titanyum%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20%C3%96zellikleri%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-PLC%20Kontrol%20Cihaz%C4%B1%20ile%20Hassas%20S%C4%B1cakl%C4%B1k%20Kontrol%C3%BC%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-PLC%20Kontyrol%20cihaz%C4%B1%20ile%20t%C3%BCm%20kompres%C3%B6r%20ve%20pompalar%C4%B1n%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20saatlerinin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmesi%2C%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ar%C4%B1za%20kodlamalar%C4%B1n%C4%B1n%20ekranda%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmesi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ar%C4%B1zalar%20i%C3%A7in%20ge%C3%A7mi%C5%9Fe%20dayal%C4%B1%20ar%C4%B1za%20kayd%C4%B1n%C4%B1n%20tutulmas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ara%20Ba%C4%9Flant%C4%B1%20mod%C3%BCl%C3%BC%20ile%20uzak%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20olana%C4%9F%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Vakum%20Hatt%C4%B1%20Emi%C5%9F%20Vanas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Vakum%20Hatt%C4%B1%20Absorberi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Presyon%20Hatt%C4%B1%20Vanas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Presyon%20Hatt%C4%B1%20Absorberi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-(-5%20C%20%C2%BA)%20D%C4%B1%C5%9F%20Ortam%20S%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20kadar%20Is%C4%B1tma%20Fonksiyonunun%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Gaz%20ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20g%C3%B6zlenebilmesi%20i%C3%A7in%20g%C3%B6zetleme%20cam%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Al%C3%A7ak%20bas%C4%B1n%C3%A7%20gaz%20manometresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Y%C3%BCksek%20bas%C4%B1n%C3%A7%20gaz%20manometresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Karter%20Is%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Antifreez%20Is%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%20(Donma%20Is%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1)%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Her%20so%C4%9Futma%20devresi%20i%C3%A7in%20ayr%C4%B1%20so%C4%9Futma%20elemanlar%C4%B1%20ve%20koruma%20devreleri%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Gaz%20devresi%20i%C3%A7in%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirilebilir%20kartu%C5%9F%20filtre%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Manuel%20resetli%20al%C3%A7ak%20bas%C4%B1n%C3%A7%20otomati%C4%9Fi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Manuel%20resetli%20y%C3%BCksek%20bas%C4%B1n%C3%A7%20otomati%C4%9Fi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kondenser%20Fan%C4%B1%20A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20Ak%C4%B1m%20Korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20Ak%C4%B1m%20Korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Termist%C3%B6r%20Koruma%20Devresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kompres%C3%B6r%20Y%C3%BCksek%20Gaz%20%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20S%C4%B1cakl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Termostatik%20Ekspansion%20Valf%20%20(Danfoss%20Marka)%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Dijital%20Faz%20S%C4%B1ral%C4%B1%2Cd%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20voltaj%20ve%20y%C3%BCksek%20voltaj%20korumas%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Receiver%20(Likit%20Deposu)%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Flow%20switch%20Sika%20marka%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Donma%20termostat%C4%B1%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Shell%20And%20Tube%20Tip%20T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Y%C3%BCzey%20artt%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20epoksi%20boyal%C4%B1%20Evaporat%C3%B6r%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Kondenser%20i%C3%A7in%20metal%20hava%20filtresi%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Galvanize%20%C3%A7elik%20g%C3%B6vde%20f%C4%B1r%C4%B1nlanm%C4%B1%C5%9F%20toz%20polyester%20boyama%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Cihaz%20d%C4%B1%C5%9F%20ortam%20kurulumu%20i%C3%A7in%20uygun%20%C5%9Fekilde%20izole%20edilmi%C5%9Ftir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5Cn-Ana%20Karkas%201%2C5%20mm%20ve%202%20mm%20kal%C4%B1nl%C4%B1k%20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20galvanize%20sactan%20%C3%A7elik%20per%C3%A7in%2C%20krom%20c%C4%B1vata%20ve%20somunlar%20ile%20imal%20edilmi%C5%9Ftir.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Havuz%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20Komponentleri%22%2C%22des%22%3A%22Chiller%20Gruplar%C4%B1m%C4%B1zda%20Scroll%20tip%20y%C3%BCksek%20verimli%20kompres%C3%B6rler%20kullan%C4%B1l%C4%B1r.Kullan%C4%B1lan%20kompres%C3%B6rler%20y%C3%BCksek%20C.O.P.%20De%C4%9Ferleri%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaktad%C4%B1r.Chiller%20gruplar%C4%B1nda%20kompres%C3%B6rler%20bir%20veya%20iki%20adet%20bulunmakta%20olup%20her%20bir%20kompres%C3%B6r%C3%BCn%20so%C4%9Futma%20devresi%20birbirinden%20ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zd%C4%B1r.Kompres%C3%B6rlerde%20emi%C5%9F%20ve%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%20vanas%C4%B1%2Ckarter%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1%2C%20entegre%20check%20valf%20ve%20bas%C4%B1n%C3%A7%20emniyet%20vanas%C4%B1%2Cya%C4%9F%20g%C3%B6zetleme%20cam%C4%B1%20ve%20ya%C4%9F%20filtresi%20bulunmaktad%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnEvaporat%C3%B6r%20bataryalar%C4%B1%20bak%C4%B1r%20borulu%20al%C3%BCminyum%20kanatl%C4%B1%20olup%20bak%C4%B1r%20borular%203%2F8%5C%22%2025*22%20mm%20kal%C4%B1p%20kullan%C4%B1larak%20imal%20edilmi%C5%9F%20olup%20k%C4%B1%C5%9F%20aylar%C4%B1nda%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F%C3%BCnden%20dolay%C4%B1%20verimlili%C4%9Fi%20korumak%20i%C3%A7in%20y%C3%BCzey%20artt%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%2Ckorozif%20etkilere%20kar%C5%9F%C4%B1%20epoksi%20ile%20boyanm%C4%B1%C5%9F%20olup%20darbelere%20kar%C5%9F%C4%B1%20kuvvetlendirilmi%C5%9F%20g%C3%B6vdeye%20monoblok%20olarak%20yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20ve%20metal%20hava%20perdesi%20ile%20al%C3%BCminyum%20lameller%20korunmu%C5%9Ftur.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnFan%20Motorlar%C4%B1%20Axial%20Tip%20olup%20grup%20i%C3%A7erisinde%20yaz%20aylar%C4%B1ndaki%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20art%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan%20k%C4%B1%C5%9F%20aylar%C4%B1ndaki%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BCnden%20kaynakl%C4%B1%20kapasite%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BCn%C3%BCn%20olu%C5%9Fmamas%C4%B1%20i%C3%A7in%20fan%20h%C4%B1z%20reg%C3%BClat%C3%B6r%C3%BC%20kullan%C4%B1larak%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Flard%C4%B1r.%20Fanlar%20inverter%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmakta%20ve%20sistem%20ihtiyac%C4%B1na%20g%C3%B6re%20g%C3%BC%C3%A7%20harcamaktad%C4%B1r.Fan%20motorlar%C4%B1%20i%C3%A7in%20kullan%C4%B1lan%20inverterlar%20Johnson%20Control%20markad%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnSu%20devresinde%20kullan%C4%B1lan%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%20Shell%20and%20Tube%20T%C4%B0TANYUM’dur.%2010%20Bar%20bas%C4%B1nca%20dayan%C4%B1kl%C4%B1%20PVC%20malzemeden%20yap%C4%B1lmakta%20olup%20Gaz%20devresinde%20bulunan%20Materyal%20%2599%2C8%20safl%C4%B1kta%20T%C4%B0TANYUM%20boru%20demedidir.T%C3%BCrb%C3%BClans%20perdeleri%204mm%20kal%C4%B1nl%C4%B1kta%20Polietilen%20levhadan%20olu%C5%9Fmaktad%C4%B1r.T%C4%B0TANYUM%20E%C5%9Fanj%C3%B6r%C3%BCn%20Su%20taraf%C4%B1%206%20Bar%2Cgaz%20devresi%20taraf%C4%B1%2030%20Bar%20bas%C4%B1n%C3%A7ta%20test%20edilmektedir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnCihaz%20karkas%C4%B1%201%2C5%20ve%202%20mm%20kal%C4%B1nl%C4%B1kta%20galvanize%20%C3%A7elikten%20paslanmaz%20c%C4%B1vata%20ve%20somunlarla%20mesnetleme%20par%C3%A7alar%C4%B1%20ile%20kuvvetlendirilmi%C5%9F%20olup%2Celektro%20statik%20polyester%20toz%20boya%20ile%20boyanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.Karkas%20d%C4%B1%C5%9F%20ortamda%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaya%20uygun%20izole%20edilmi%C5%9Ftir.Ayn%C4%B1%20zamanda%20nakliye%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20darbelerden%20etkilenmemesi%20ilave%20desteklerle%20ana%20g%C3%B6vde%20tam%20olarak%20sa%C4%9Flamla%C5%9Ft%C4%B1rlm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.T%C3%BCm%20bu%20i%C5%9Flemler%20yap%C4%B1l%C4%B1rken%20servis%20bak%C4%B1m%20kolayl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20%C3%B6n%20planda%20tutulmu%C5%9Ftur.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnElektrik%20panosu%20tam%20izoleli%20olarak%20imal%20edilmi%C5%9F%20olup%20i%C3%A7erisinde%20sigortal%C4%B1%20mekanik%20y%C3%BCk%20kesici%2Ctermik%20manyetk%20koruma%20%C5%9Falterlerini%2C%20kompres%C3%B6r%20kontakt%C3%B6rlerini%2Cfan%20motorlar%C4%B1%20i%C3%A7in%20inverter%20devrelerini%2C%20PLC%20kontrol%20devresini%20Koruma%20r%C3%B6lelerini%20bar%C4%B1nd%C4%B1rmaktad%C4%B1r.%20G%C3%BC%C3%A7%20ve%20kumanda%20devresinde%20Scheneider%20marka%20r%C3%B6leler%2Ckontakt%C3%B6rler%20ve%20koruma%20%C5%9Falterleri%2CFanlar%20i%C3%A7in%20Johnson%20Control%20marka%20inverter%20kullan%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnPLC%20kontrol%20cihaz%C4%B1%20D%C4%B0XELL%20IC200D%20Modeli%20kullan%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olup%20sistem%20i%C3%A7in%20gerekli%20olan%3B%20Kapasite%20kontrolleri%2Ckompres%C3%B6rler%20i%C3%A7in%20e%C5%9Fit%20ya%C5%9Fland%C4%B1rmal%C4%B1%20program%2Cs%C4%B1cakl%C4%B1k%20ve%20bas%C4%B1n%C3%A7%20de%C4%9Ferlerinin%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClenmesi%20bas%C4%B1n%C3%A7%20ve%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20sens%C3%B6rlerinin%20kalibrasyonlar%C4%B1n%C4%B1n%20ayarlanmas%C4%B1%2Car%C4%B1za%20parametrelerinin%20g%C3%B6r%C3%BClmesi%2Ckompres%C3%B6r%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20saatleri%20ve%20saatteki%20kalk%C4%B1%C5%9F%20say%C4%B1s%C4%B1%20gibi%20t%C3%BCm%20fonksiyonlar%C4%B1%20i%C3%A7ermektedir.Ayn%C4%B1%20zamanda%20defrost%20ve%20defrost%20%C4%B1s%C4%B1t%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1%20PLC%20%C3%BCzerinden%20kontrol%20edilmektedir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnIs%C4%B1%20Pompas%C4%B1nda%20Termostatik%20Expansion%20Valf%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r.%20Bu%20valf%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1n%C4%B1n%20de%C4%9Fi%C5%9Fken%20%C4%B1s%C4%B1l%20y%C3%BCklere%20kar%C5%9F%C4%B1%20%2568%20kapasite%20ile%20%25105%20kapasite%20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmay%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak%20%C5%9Fekilde%20yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Bu%20sayede%20de%C4%9Fi%C5%9Fik%20hava%20s%C4%B1cakl%C4%B1klar%C4%B1%20ve%20su%20s%C4%B1cakl%C4%B1klar%C4%B1nda%20Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%20Is%C4%B1tma%20i%C5%9Flemini%20maximum%20COP%20ile%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirir.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%5Cn%5CnIs%C4%B1%20pomps%C4%B1nda%20kullan%C4%B1lan%20Kompakt%20receiver%20sayesinde%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%20hatt%C4%B1nda%20bulunan%20so%C4%9Fuk%20gaz%20ile%20likit%20hatt%C4%B1nda%20bulunan%20s%C4%B1cak%20ak%C4%B1%C5%9Fkan%C4%B1n%20%C4%B1s%C4%B1%20transferi%20ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilerek%20Subcooling%20ile%20Is%C4%B1%20pompas%C4%B1n%C4%B1n%20verimlili%C4%9Fi%20artt%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olur.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%22%7D%5D”]

Havuz Isı Pompası Bağlantı Şeması

Isı Pompası Hidrolik Bağlantı Şeması

1- Soğuk Hava Çıkışı
2- Fan Üfleme-Bitki örtüsü arası mesafe 4-5 mt.
3- Isı Pompası
4- 0,50 mt.
5- Su Şartlandırıcı (U.V. Cihazı)
6- Pompa
7- Filtre
8- Pompa Emiş Hattı
9- Pompa Basış Hattı
10- Sıcak Hava Girişi
11- By-pass

Havuz Isı Pompaları Veri Tablosu

Titanyum Isı Pompası Kapasite Değerleri Ve Elektriksel Verileri Tablosu

Call Now ButtonBizi Arayın
Whatsapp
Whatsapp